ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะห้อง เกาะไข่นอก เกาะยาวใหญ่

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี - อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

แฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เกาะเฮ
เกาะพีพี ไข่นอก - อ่าวพังงา แคนนู

เที่ยวภูเก็ต : วัดจังหวัดภูเก็ต

 
วัดฉลอง
วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม
วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม ถือเป็นวัดคู่เมืองภูเก็ต โดยเฉพาะหลวงพ่อแช่ม เป็นที่นับถือของชาวไทย และชาวต่างประเทศ จนกล่าวว่า มาภูเก็ตไม่มาวัดฉลอง ถือว่า มาไม่ถึงภูเก็ต
   
วัดพระทอง
วัดพระทอง หรือวัดพระผุด
วัดพระทอง หรือวัดพระผุด ซึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งของภูเก็ต ที่มีตำนานเรื่องเล่าน่าสนใจ มีองค์พระประธานที่ผุดจากพื้นดิน ขึ้นมาเพียงครึ่งองค์
   
วัดม่วง
วัดม่วงโกมารภัจจ์
วัดม่วงโกมารภัจจ์ หรือ ชาวบ้านเรียก " วัดม่วง " ตั้งอยู่บ้านเหรียง เป็นวัดร้างอยู่ในความดูแลของ วัดพระนางสร้าง ชาวบ้านยังมีความเชื่ออีกว่า วัดม่วงโกมารภัจจ์ เคยเป็นวัดในสมัยท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
   
วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อยู่ในเขต อำเภอถลาง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นการบอกเล่าเรื่องเล่าเมืองถลาง วัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปดีบุก
   
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.