ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะห้อง เกาะไข่นอก เกาะยาวใหญ่

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี - อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

แฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เกาะเฮ
เกาะพีพี ไข่นอก - อ่าวพังงา แคนนู

ทัวร์ภูเก็ต : ศาลเจ้าภูเก็ต

   
ศาลเจ้าบางเหนียว
ศาลเจ้าบางเหนียว ภูเก็ต
ศาลเจ้าบางเหนียว หรืออ๊ามบางเหนียวต้าวโบ้ก้อง หรือศาลเจ้ามูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้าเก่าแก เป็นศาลเจ้าตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447
   
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง ภูเก็ต
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะช่วงของประเพณีถือศิลกินผัก
   
ศาลเจ้าปุดจ้อ หรือศาลเจ้าแม่กวนกิม
ศาลเจ้าปุดจ้อ หรือศาลเจ้าแม่กวนอิม ภูเก็ต
ศาจเจ้าปุดจ้อ หรือ อ๊ามปุดจ้อ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ มีอายุกว่า 120 ปี ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
   
ศาลเจ้ากะทู้
ศาลเจ้ากะทู้ ภูเก็ต
ศาลเจ้ากะทู้เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูเก็ต ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ ประเพณีถือศิลกินผักของภูเก็ต
   
ศาลเจ้าแสงธรรม
ศาลเจ้าแสงธรรม ภูเก็ต
ศาลเจ้าแสงธรรม ในภาษาจีนฮกเกี้ยน เรียกว่าศาลเจ้า เต่งก้องต๋อง หรือศาลเจ้าชิงเจียกอง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2434 โดย หลวงอำนาจนรารักษ์ ( ตันค้วด )
   
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง
ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง ภูเก็ต
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สร้างขึ้นเมื่อปี 2539 แล้วเสร็จเมื่อปี 2540 ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน หันออกท้องทะเล บริเวณโดยรอบบรรยากาศร่มรื่น
   
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.