ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภูเก็ต

ภูเก็ต หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อสอบถาม
จองทัวร์
ใบอนุญาต / ประกันภัย
ข้อมูลภูเก็ต
Photo Gallery

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวต้นไทร หรือหาดยาว เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์อ่าวพังงา เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เรือใหญ่
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ

เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว

ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะไข่ 3 เกาะ - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี เกาะไข่นอก - อ่าวพังงา - เที่ยวภูเก็ต
 
ถนนถลาง เมืองภูเก็ต
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
หาดกะรน ภูเก็ต
 
ภูเก็ต » ทัวร์ภูเก็ต » ทัวร์ภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
       
ชื่อทัวร์ ทัวร์ภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ ราคาแบบเหมาคัน รถคันละ 2,000.-
รูปแบบ ทัวร์ภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ  
บริการ เปิดบริการทุกวัน e-mail : h.phuket@gmail.com
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป e-mail : h.phuket@hotmail.com
กิจกรรม ชมทิวทัศน์ ไหว้พระ ของฝากพืันบ้าน  
     
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ต และโดยรอบเกาะ สัมผัสบรรยากาศความเป็นบริเวณ จุดชมวิว เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่า ย้อนชมอาคารยุค ชิโนโปตุกีส สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภูเก็ต พักผ่อนกับ ชายหาด ทะเลภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง วัดคู่เมืองภูเก็ต และสัมผัสบรรยากาศยามพระอาทิตย์อำลาขอบฟ้า บริเวณแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยที่สุด โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต แบบส่วนตัวเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต
13.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อท่องเที่ยวภูเก็ต
  ชมเมืองภูเก็ตจากมุมสูง เนินเขากลางเมือง เขารัง
  สัมผัสธรรมชาติพรรณไม้ และทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ต มุมกว้าง
  ชมเส้นทางเมืองเก่า ถนนถลางอาคารยุค ชิโนโปตุกีส
  และถนนสายแรกของภูเก็ตที่ไร้เสาไฟฟ้า
  ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านจากคนท้องถิ่น
  จากนั้นแวะชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เลือกซื้อสินค้าแปรรูป
  และผลิตภัณฑ์มุกแท้ ของจังหวัดภูเก็ต หลากชนิด
  นมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง วัดคู่เมืองภูเก็ต
  ชมพระมหาเจดีย์ ทิวทัศน์ด้านบน และกุฎิหลวงพ่อแช่ม เรือนไม้สักทั้งหลัง
  สัมผัสทะเลภูเก็ต ที่มีชื่อเสียง หาดป่าตอง
  และแนวชายหาดที่ทอดตัวยาวติดกัน หาดกะตะ หาดกะรน
  แวะจุดชมวิว 3 อ่าว สามารถมองเห็น หาดกะตะน้อย หาดกะตะ หาดกะรน
  สัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์บริเวณ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยที่สุด
  ชมภาพอันงดงามยามพระอาทิตย์อำลาขอบฟ้า บริเวณปลายแหลม
  และประภาคาร กาญจนภิเษก บริเวณเนินเขา
18.45 น. ออกเดินทางกลับสู่โรงแรม
   
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่งบริเวณ ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
รถปรับอากาศ พนักงานขับ พร้อมน้ำมัน
โปรแกรมไม่รวม มัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม
 
 
หมายเหตุ
โปรแกรม เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม
กรณีรถตู้จำนวนผู้ท่องเที่ยวไม่เกิน 6 ท่าน ( กรณีเกินจ่ายเพิ่ม )
ระยะเวลาท่องเที่ยวไม่เกิน 5 ชั่วโมง ( กรณีเกินคิดเพิ่มชั่วโมงละ 300.- บาท )
ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ( กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม )
 
 
เงือนไข และการจองทัวร์
การจองทัวร์ กรุณาชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ 50 % ของยอดทั้งหมด
การชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ โดยการโอนเงินผ่านธนาคารที่ระบุ
ชำระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือเมื่อเดินทางถึงภูเก็ต ( ชำระก่อนท่องเที่ยว )
จองทัวร์ Tel./ Line 089-8751431
e-mail : h.phuket@gmail.com , h.phuket@hotamail.com
 
© Copyright 2005 - 2014. Homemediatravel All Right Reserved.