ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภูเก็ต

ภูเก็ต หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อสอบถาม
เงือนไข และ การจองทัวร์
ใบอนุญาต / ประกันภัย
ข้อมูลภูเก็ต
ภาพแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
โรงแรม ที่พักภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต วันเดียว

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ตกปลา เกาะรายา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ
ทัวร์โชว์ปลาโลมา
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะรายาน้อย เรือยอร์ช
 

ท่องเที่ยวพังงา วันเดี่ยว

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะตาชัย หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ท่องเที่ยวกระบี่ วันเดียว

ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไผ่ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือใหญ่
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า เรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

แฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี เกาะไข่นอก - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - พังงา เรือเร็ว - เที่ยวภูเก็ต
แฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะไข่ - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี ไข่นอก - อ่าวพังงา - เที่ยวภูเก็ต
 
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ

     
 
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
13.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อท่องเที่ยวภูเก็ต
  ชมเมืองภูเก็ตจากมุมสูง เนินเขากลางเมือง เขารัง
  สัมผัสธรรมชาติพรรณไม้ และทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ต มุมกว้าง
  ชมเส้นทางเมืองเก่า ถนนถลางอาคารยุค ชิโนโปตุกีส
  และถนนสายแรกของภูเก็ตที่ไร้เสาไฟฟ้า
  ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านจากคนท้องถิ่น
  จากนั้นแวะชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เลือกซื้อสินค้าแปรรูป
  และผลิตภัณฑ์มุกแท้ ของจังหวัดภูเก็ต หลากชนิด
  นมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง วัดคู่เมืองภูเก็ต
  ชมพระมหาเจดีย์ ทิวทัศน์ด้านบน
  และกุฎิหลวงพ่อแช่ม เรือนไม้สักทั้งหลัง
  สัมผัสทะเลภูเก็ต ที่มีชื่อเสียง หาดป่าตอง
  และแนวชายหาดที่ทอดตัวยาวติดกัน หาดกะตะ หาดกะรน
  แวะจุดชมวิว 3 อ่าว สามารถมองเห็น หาดกะตะน้อย
  หาดกะตะ หาดกะรน
  สัมผัสทิวทัศน์บริเวณ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยที่สุด
  ชมภาพยามพระอาทิตย์อำลาขอบฟ้า บริเวณปลายแหลม
  และประภาคาร กาญจนภิเษก บริเวณเนินเขา
18.45 น. ออกเดินทางกลับสู่โรงแรม
   
ติดต่อสอบถาม การจองทัวร์ภูเก็ต
กิจกรรมท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์ อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัด สถานที่เที่ยว
พาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง ตั้งแต่ 1 ท่านขึนไป
วันบริการ สามารถเดินทางได้ทุกวัน
   
ราคาเหมาคัน ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ( เฉพาะคนไทย )
รถเก๋งคนละ 2,000.- รถตู้คันละ 2,500.-
กรณีต้องการชมทิวทัศน์ ไหว้พระ บริเวณบนเขานาคเกิด เพิ่ม 500- บาท
กรณีต้องการชมการแสดงโชว์ ปลาโลมา เพิ่มท่านละ
   
 
e-mail :h.phuket@gmail.com
e-mail :h.phuket@hotmail.com
 
   
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่งบริเวณ ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
รถปรับอากาศ พนักงานขับ พร้อมน้ำมัน
โปรแกรมไม่รวม มัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม
 
หมายเหตุ
โปรแกรม เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม
กรณีรถเก๋ง จำนวนผู้ท่องเที่ยวไม่เกิน 3 ท่าน
กรณีรถตู้ จำนวนผู้ท่องเที่ยวไม่เกิน 6 ท่าน ( กรณีเกินจ่ายเพิ่ม )
ระยะเวลาท่องเที่ยวโปรแกรมไม่เกิน 5 ชั่วโมง
กรณีเกิน 5 ชั่วโมง คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 500.- ยกเว้นปลาโลมาเพิ่ม 1 ชม.
ราคาขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ( กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม )
ราคาทัวร์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงือนไข การจองทัวร์
การจองทัวร์โดยชำระค่ามัดจำ โอนผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจอง
 
@ Copyright 2005 - 2017 Homemediatravel All Right Reserved.